Error

system/libraries/drivers/Database/Mysql.php [61]:

Call to undefined function mysql_connect()

Zrzut stosu (Stack Trace)

Czas wywołania: 0.0125 sekund, użyto 1.20MB MB pamięci. Wygenerowano przez Kohana v2.3.4.